Rocket mushroom

Eringi mushroom salad สลัดเห็ดออรินจิปรุงรสด้วยเครื่องเทศผัดกับน้ำมันมะกอก พร้อมด้วยผักร็อคเก็ตและมะเขื่อเทศ

Visitors: 52,279