ฟาร์มออแกนิคของเรา Our organic farm

หลายครั้งที่ได้เห็นข่าวอาหารปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตราย และไม่สะอาด เราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วย จึงตระหนักถึงความสำคัญนี้ หากจะทำธุรกิจร้านอาหารก็จะต้องหาวัตถุดิบที่ดี สะอาด ปลอดภัย ไว้ใจได้มาให้บริการแก่ลูกค้าและรวมถึงตัวเองด้วย ดังนั้น การที่เราผลิตวัตถุดิบได้เอง ย่อมสร้างความมั่นใจได้มากกว่า และสามารถควบคุมคุณภาพได้ ตลอดจนการเลือกปลูกพืช ที่เรามีความจำเป็นต้องนำมาประกอบอาหารบ่อยๆ ด้วยตัวเอง รวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี กินอาหารไก่ เช่นข้าวโพดที่เราปลูกเอง อยู่แบบธรรมชาติ ปล่อยให้เขาหากินได้อย่างอิสระในที่กว้างๆ อากาศดีๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้บริโภคและผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอน 


  • Chez Bruno ch3.jpg
    Chez Bruno Restuarant & Wine Bar ก่อนย้ายมาเป็น On the River Ratchaburi เราเปิดให้บริการเริ่มแรก ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok ในชื่อ Kitchen Paradiso แล้วจึงย้ายไปยังห้า...

  • nature touch valley ไร่พึ่งสุนทร (13).jpg
    จังหวัดราชบุรี นับว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และอาหารที่ให้เลือกรับประทานมากมาย อย...

  • Chez Bruno  Green Chanel life story (1).JPG
    หนังสือพิมพ์และนิตยสารชื่อดังหลายฉบับ ได้เคยมาถ่ายทำรายการ และสัมภาษณ์ คุณวิริยะ พึ่งสุนทร เจ้าของ ที่ได้มีความชื่นชอบการทำอาหาร จนกระทั่งเป็นแรงบันดาลใจให้ขยายธุรกิจเครื่องสำอาง ม...
Visitors: 53,330